TerschellingFietsroute(26,0 km)

Nederlands Terschellinger Polderroute (promo)

Terschellinger Polderroute

Terschelling PolderPracht Route


Met PolderPracht wil Vogelbescherming Nederland van de Terschellinger Polder een waar weidevogelparadijs maken. Samen met boeren, kaasmakers en ondernemers laten wij zien dat dit op een duurzame manier kan.

Met het kopen van PolderPracht producten, zoals heerlijke kaas, maak jij de cirkel rond. Mooie natuur, tevreden boeren, lekkere producten en een feest voor weidevogels!

Vogels hebben rust nodig om te broeden en hun kuikens te laten opgroeien. Bewonder ze daarom vanaf de paden en loop niet de weilanden in.

Kijk voor meer informatie op de website: www.PolderPrachtTerschelling.nl

Routemap ▲

Index Terschelling Polderroute
1. Startpunt Terschelling
  Kievit
2. Polder bij Westdijk
  Rotgans
3. Stryperpolder en Stryperkwelder
  Rosse Grutto
4. Weides van familie Zorgdrager
  Tureluur
5. Formerumerwiel
  Slobeend
6. Ringsloot
  Dodaars
7. Oude slenk
  Kemphaan
8. Kolonies
  Visdief
9. Hoornerkooi
  Buizerd
10. Boerderij De Zeekraal, Oosterend 17
  Grutto
11. De Terschellinger kaasmakerij, Oosterend 10a
  Witte kwikstaart
12. Verrekijkeruitleenpunt Puur Terschelling, Oosterend 39
  Huismus
13. Kaapsdune
  Wulp
14. Boerderij Spanjer, Lies 18
  Kluut
15. Bijenpark Terschelling, Hornsjildeweg 1
  Spotvogel
16. Boerderij Gèskieker, Kinnum 1
  Scholekster
17. Natte graslanden
  Goudplevier
18. Boerderij Halfweg Terschelling, Kooipad 7
  Bergeend

Routemap ▲

Realisatie

Promo – Voorbeeld van een geconverteerde route van BeleefRoutes, gebouwd met data die in de BeleefRoutes App was opgenomen.

Promo – Example of a converted route from BeleefRoutes, built with data that was included in the BeleefRoutes App.

Promo – Beispiel einer konvertierten Route von BeleefRoutes, die mit Daten erstellt wurde, die in der BeleefRoutes-App enthalten waren.


Deze wandeling is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Vormgeving en bouw door RouteDesigner.

Meer hierover op www.vogelbescherming.nl.

 

Vogelbescherming Nederland

 

Cees Geuze Information Design - Noordwijk zh

 

Scan QR-code

 

Routemap ▲

Loading