+31 71 364 92 93 info@routemaps.nl

TerschellingFietsroute(26,0 km)

Nederlands PolderPracht Route (promo)

Terschelling PolderPracht Route


Met PolderPracht wil Vogelbescherming Nederland van de Terschellinger Polder een waar weidevogelparadijs maken. Samen met boeren, kaasmakers en ondernemers laten wij zien dat dit op een duurzame manier kan.

Met het kopen van PolderPracht producten, zoals heerlijke kaas, maak jij de cirkel rond. Mooie natuur, tevreden boeren, lekkere producten en een feest voor weidevogels!

Vogels hebben rust nodig om te broeden en hun kuikens te laten opgroeien. Bewonder ze daarom vanaf de paden en loop niet de weilanden in.

Kijk voor meer informatie op de website: www.PolderPrachtTerschelling.nl

Routemap ▲

Index Polderpracht Route

1. Startpunt
2. Polder bij Westdijk
3. Stryperpolder en Stryperkwelder
4. Weides van familie Zorgdrager
5. Formerumerwiel
6. Ringsloot
7. Oude slenk
8. Kolonies
9. Hoornerkooi
10. Boerderij De Zeekraal, Oosterend 17
11. De Terschellinger kaasmakerij, Oosterend 10a
12. Verrekijkeruitleenpunt Puur Terschelling, Oosterend 39
13. Kaapsdune
14. Boerderij Spanjer, Lies 18
15. Bijenpark Terschelling, Hornsjildeweg 1
16. Boerderij Gèskieker, Kinnum 1
17. Natte graslanden
18. Boerderij Halfweg Terschelling, Kooipad 7

Realisatie Promo

Promo – Als basis voor deze gedigitaliseerde route is gebruikgemaakt van de PDF die te vinden is op het web. Dit is een incompleet voorbeeld dat zonder opdrachtgever is gemaakt en inhoudelijk niet is besproken. Voor meer informatie zie: https://routemaps.nl/routemaps/

Promo = The PDF that can be found on the web was used as the basis for this digitized route. This is an incomplete example that was made without a client and has not been discussed in terms of content. For more information see: https://routemaps.nl/routemaps/

Promo = Als Grundlage für diese digitalisierte Route diente das im Web zu findende PDF. Dies ist ein unvollständiges Beispiel, das ohne Client erstellt wurde und inhaltlich nicht diskutiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter: https://routemaps.nl/routemaps/